Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
October 21, 2013
File Size
2.0 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,444 (2 today)
Favourites
112 (who?)
Comments
105
×
PNG-Sehun (5) #2 by Lazy-PQ PNG-Sehun (5) #2 by Lazy-PQ
STOP SHARING THIS FILE!
        ************
- Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mặc dù (những) sản phẩm này vẫn chưa thật sự tốt!
- Sắp tới, các sản phẩm ART - RES sẽ được đa dạng hơn (Photopack, Packs PNG, PSD Coloring, Editon,... ) và chất lượng tốt hơn (nó sẽ thật sự tốt! ). Nhưng trước hết, các bạn phải chờ!
- VẪN CHIA SẺ TỆP TIN NÀY! Nhưng sẽ hạn chế đối tượng được chia sẻ. (STILL SHARING THIS FILE! But restrict shared. Watch + Favourites + Comment = Link Down ).
- Hãy luôn theo dỗi nhé !
Add a Comment:
 
:iconnahwami:
Nahwami Featured By Owner 5 hours ago
Watch + Favourites + Comment = Link Down please
Reply
:iconexoticsapphire:
ExoticSapphire Featured By Owner 20 hours ago  Hobbyist General Artist
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconsparklingdeer:
sparklingdeer Featured By Owner Jul 20, 2014
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconkhwanz:
khwanz Featured By Owner Jul 3, 2014  Student Interface Designer
Watch + Favourites + Comment = Link Down ).
Reply
:iconmixuiuxo:
Mixuiuxo Featured By Owner Jul 2, 2014  New member
Watch + Favourites + Comment = Link Down ).
Reply
:iconstarshineyan:
starshineyan Featured By Owner Jul 1, 2014  New member
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconlovelovepang:
lovelovepang Featured By Owner Jun 8, 2014  New member
Wat+Fav+cmt=Link down
Reply
:iconsandytaocute15101:
sandytaocute15101 Featured By Owner Jun 3, 2014  New member
DONE
Reply
:iconmomo306917:
momo306917 Featured By Owner Jun 3, 2014
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconjincassiusoshi:
JiNcAsSiUsOsHi Featured By Owner May 30, 2014
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
Add a Comment: