Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 21, 2013
File Size
2.0 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,227 (3 today)
Favourites
125 (who?)
Comments
113
×
PNG-Sehun (5) #2 by Lazy-PQ PNG-Sehun (5) #2 by Lazy-PQ
STOP SHARING THIS FILE!
        ************
- Thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mặc dù (những) sản phẩm này vẫn chưa thật sự tốt!
- Sắp tới, các sản phẩm ART - RES sẽ được đa dạng hơn (Photopack, Packs PNG, PSD Coloring, Editon,... ) và chất lượng tốt hơn (nó sẽ thật sự tốt! ). Nhưng trước hết, các bạn phải chờ!
- VẪN CHIA SẺ TỆP TIN NÀY! Nhưng sẽ hạn chế đối tượng được chia sẻ. (STILL SHARING THIS FILE! But restrict shared. Watch + Favourites + Comment = Link Down ).
- Hãy luôn theo dỗi nhé !
Add a Comment:
 
:iconoohseluly:
oohseluly Featured By Owner Nov 13, 2014  New member
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconmuxiqq:
muxiqq Featured By Owner Oct 12, 2014  New member
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconpiyada93:
piyada93 Featured By Owner Oct 2, 2014
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:icondyoomma:
dyoomma Featured By Owner Sep 16, 2014
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconamberhwang:
AmberHwang Featured By Owner Aug 28, 2014
xin đc k ạ ^^ Watch + Favourites + Comment = Link Down 
P/s: Tks vì đã share ạ
Reply
:iconbyunbaekhyun55:
ByunBaekHyun55 Featured By Owner Aug 24, 2014
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconwindysmileup:
WindySmileUp Featured By Owner Aug 7, 2014
Bullet; Green Watch + Favourites + Comment = Link-download
Reply
:icontieulu:
TiEuLu Featured By Owner Aug 6, 2014  Student Interface Designer
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
:iconnahwami:
Nahwami Featured By Owner Aug 1, 2014
Watch + Favourites + Comment = Link Down please
Reply
:iconexoticsapphire:
ExoticSapphire Featured By Owner Jul 31, 2014  Hobbyist General Artist
Watch + Favourites + Comment = Link Down
Reply
Add a Comment: